Kontaktpersoner

Om fastigheten

Adress:
Sparrisgatan 4, 754 46 Uppsala
Hemsida:
https://axelinasforskola.uppsala.se
Skolform:
Tidigare förskola (tomtyta)