Kontaktpersoner

Om fastigheten

Adress:
Johannesbäcksgatan 78 K, 754 33 Uppsala
Hemsida:
https://kallparkensforskola.uppsala.se
Skolform:
Förskola (tidigare verksamhet)
Lokalarea m²:
Tom tomtyta