Kontaktpersoner

Om fastigheten

Adress:
Rackarbergsgatan 3 , 752 32 Uppsala
Hemsida:
https://karlavagnensforskola.uppsala.se
Skolform:
Tidigare förskola (tomtyta)