Överblick på Österledens skolgård och modulbyggnad

Kontaktpersoner

Om fastigheten

Adress:
Topeliusgatan 20, 754 43 Uppsala
Hemsida:
https://lagerlofsforskola.uppsala.se/
Skolform:
Förskola (moduler)
Byggår:
2021
Lokalarea m²:
1275