Bolandskolans entré

Kontaktpersoner

Om fastigheten

Adress:
Bolandsgatan 4, 753 22 Uppsala
Hemsida:
https://utbildningsochjobbcenter.uppsala.se/kontakt/bolanderna/
Skolform:
Gymnasieskola
Byggår:
1958
Lokalarea m²:
21459