Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en byggnad och i sin verksamhet.

Vi är skyldiga att arbeta tillsammans med det systematiska brandskyddsarbetet. Vem som gör vad regleras bland annat i vår gränsdragningslista. Lite förenklat är det ni som hyresgäster som ansvarar för det organisatoriska brandskyddet och vi som fastighetsägare som ansvarar för det byggnadstekniska brandskyddet.

Brand-och utrymningslarm på alla våra skolor och förskolor

Vi vill att våra skolor och förskolor ska vara trygga, även om olyckan är framme.

Därför installerar vi brand-och utrymningslarm på alla skolor och förskolor med larmöverföring till SOS som larmar ut väktare.

Om ni själva upptäcker en brand ska ni ringa 112 för en snabb släckinsats.

Våra drifttekniker kontrollerar systematiskt brand-och utrymningslarmet. Det sker månadsvis respektive kvartalsvis. Driftteknikerna är utbildade anläggningsskötare och har gått utbildning i Heta arbetenvilket gör dem fullt kvalificerade för uppdraget.

Brandskyddsdokumentation

Majoriteten av våra skolor och förskolor har en färsk brandskyddsdokumentation upprättad och som beskriver hur brandskyddet är uppbyggt på fastigheten. Har du frågor om denna, kontakta säkerhetsansvarig eller din förvaltare på Skolfastigheter.

Gränsdragningslista (pdf)

Checklista systematiskt brandskyddsarbete (pdf)

Mall för systematiskt brandskyddsarbete (pdf)