Ökar tryggheten och sparar kostnader

Att arbeta aktivt med att skapa en trygg miljö är vår högsta prioritet. Det gör vi till exempel genom förebyggande åtgärder som förbättrad belysning, ökad insyn och väktare som rör sig runt skolorna. Tyvärr räcker det inte alltid.

Några av våra fastigheter är särskilt utsatta och skadegörelse kostar oss stora summor varje år. På dessa skolor har vi därför valt att installera kameror för bevakning. På så sätt kan vi förebygga skadegörelse, spara pengar och öka tryggheten för medarbetare, elever och invånare.

All kamerabevakning sker med tillstånd

Kamerabevakningen vid våra fastigheter sker självklart i enlighet med kameralagen och med tillståndsbeslut från Datainspektionen. För att få tillåtelse att sätta upp kameror behöver det finnas ett verkligt problem. Behovet kan skifta över tid och kamerautrustning därmed behöva flyttas till andra fastigheter. Syftet och behovet av bevakning behöver alltid noga vägas mot den enskildes rätt till integritet. Dessutom behöver andra åtgärder ha övervägts först innan kameror monteras.

Om kamerabevakning i offentlig verksamhet hos Datainspektionen

Så hanteras materialet

All kamerabevakning vid våra fastigheter sker i realtid. Kamerorna är kopplade till bemannad larmcentral där behörig personal bevakar händelserna. Vi sparar bara de larminspelningar som orsakats av skadegörelse eller annan brottslighet.

Polis och säkerhetsansvarig på Skolfastigheter har tillgång till inspelat material i syfte att utreda brott. Med denna hantering kan du känna dig säker på att materialet inte hamnar i orätta händer.