Kunskap och förberedelser
är A och O

De allra flesta skolor och förskolor kommer aldrig drabbas av väpnat våld. Men likväl är det viktigt att vara förberedd. Varje situation med väpnat våld är unik och kunskaper och mental förberedelse är en absolut nödvändighet för att hantera situationen. Därför bör ni i verksamheten ta upp frågan om väpnat våld tillsammans med andra säkerhetsfrågor.

Stödmaterial för skolor

Skolverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Rikspolisstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tillsammans tagit fram ett stödmaterial för skolor. Materialet är en skrift som handlar om hur skolpersonal kan tänka och agera i en akut fas av väpnat våld. Där kan du läsa om de olika handlingsalternativen inrymning, utrymning och utestängning.

Skriften kan sammanfattas i några väsentliga punkter:

  • Mental förberedelse om väpnat våld i skolan och insikter om olika handlingsalternativ kan bidra till att rädda människoliv.

  • För att kunna agera snabbt behöver all skolpersonal, inte bara skolledning och lärare, vara mentalt förberedda på att agera vid väpnat våld i skolan. I ett akut läge måste ni ofta handla direkt eftersom det antagligen inte finns tid att rådgöra med andra.

  • Ring 112 och sträva efter att underlätta polisens arbete.


Stödmaterial: Olika handlingsalternativ vid väpnat våld - på Skolverkets webbplats

Tekniska lösningar för ökad trygghet

Krisberedskap och förberedelser i verksamheten är grundläggande, men tekniska lösningar kan också lindra effekterna vid en akut händelse. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa er med detta.