Människa som håller en blyertspenna.

Skolfastigheter Uppsala har tecknat avtal med Attendo Samsa AB om uthyrning av Åkerlänna skola under en inledande period på 3,5 år (210901- 250228).

Attendos plan är att fortsättningsvis driva verksamheten som resursskola för elever med särskilda stödbehov, i årskurserna 7-9. De omkring 50 eleverna, som kommer att flytta in i skolan, undervisas i dagsläget i Samsaskolan i Vänge.

Efter att Åkerlänna skola stängdes 2016 har delar av fastigheten hyrts ut till annan verksamhet. Det nya hyresavtalet innebär att Åkerlänna skola i sin helhet åter tas i bruk och kommer användas i undervisningssyfte.