Pågående arbete på en arbetsplats.

Det växer inte bara gräs på Ulleråker...

Uppsala kommun fortsätter växa så det knakar och så även behovet av nya skolor. Just nu bygger Uppsala kommun 1000 st nya bostäder i Ulleråker och fler skolplatser behövs i området. I avvaktan på att den nya grundskolan står klar i Rosendal, höstterminen 2024, arbetar Skolfastigheter nu med att upprätta en modulskola, för årskurserna förskoleklass till årskurs 6, med tillhörande skolgård vid Emmy Rappes väg 10.

Arbetet flyter på bra och alla moduler står nu på plats. När allt står klart för inflyttning kommer modulskolan att kunna välkomna 210 elever och innehålla ett mottagningskök. Planerad inflyttning för verksamheten är till höstlovet 2021.

Läs mer om projektet med den nya Rosendalsskolan.