Arkitektskiss av Lindbackens förskola.

Arbetet är i full gång och under det första halvåret 2022 kommer två nya förskolor att stå färdiga i Uppsala kommun. Det handlar om Lindbackens förskola och Lövstalöts förskola som just nu byggs i Uppsalas yttre stadsdelar. Båda byggnaderna blir miljöcertifierade och uppförs med bland annat solceller på sina tak.

- Vi strävar efter att minimera energianvändningen i våra byggnader och satsar därför stort på att installera solenergi – en gratis och outtömlig  energikälla där energin utvinns med minimal miljöpåverkan och är gratis efter att anläggningen har betalats av, säger Annika Burström, Projektchef på Skolfastigheter.

 

Läs mer om de två nya förskolorna i ett pressmeddelande

Arkitektskiss av Lindbackens förskola.