Byggplatsen för nya skolan i Rosendal.

Arbetet med att bygga Rosendals skola fortsätter med god fart och enligt plan. Från att vi påbörjade produktionen i våras har det hittills handlat om markarbeten. Fram till sommarsemestrarna pågick en omfattande sanering av marken och pålning för grunden. Efter sommaren har arbeten med grundläggning samt vatten- och avloppsledningar pågått.

Nu är grunden klar och vi har påbörjat monteringen av byggnaden. Skolan är beräknad att stå klar till höstterminen 2024.

Läs mer om projektet