Brantingsskolans nya idrottshall

Den nya byggnaden, invid Brantingsskolan, är en mellanstor idrottshall som rymmer totalt 150 personer. Byggnaden har en klättervägg i korridoren mellan omklädningsdel och idrottshall och hallen kan vid behov avdelas i två sektioner för parallell aktivitet.

Idrottshallen kan nyttjas för många olika typer av idrott exempelvis; innebandy, vollyboll, badminton, handboll och även gymnastik, då väggytorna har utrustats med speglar.

Brantingsskolans nya idrottshall har varit mycket efterlängtad och den gångna veckan invigdes hallen under festliga former av det lokala idrotts- och föreningslivet.