Bygget av nya Gottsundaskolan

Vi har under hösten färdigställt samtliga gjutarbeten för husgrunden med undantag för entrén vid den blivande idrottshallen, vilken kommer färdigställas nu under januari månad.

För tillfället pågår montering av väggarna på hus nr 1-4. Vi beräknar att hela stommen på hus 3 och 4 är färdigmonterat vecka 6. Lågdelens stomme, för hus 1 och 2, beräknas vara färdigmonterad vecka 16.