Bygget av Jälla Idrottshall.

I oktober 2022 startade produktionen och just nu arbetar vi med schaktning och förberedande markarbeten där byggnaden ska uppföras.

Idrottshallen beräknas kunna stå klar till sommaren 2024. När den nya byggnaden är på plats påbörjar vi rivningarna av den gamla idrottshallen. Skolfastigheters projekt omfattar även att anpassa utemiljön kring den nya idrottshallen som byggs och vid den gamla idrottshallen som vi river.