Nyrenoverad serveringsmiljö på Björkvallsskolan

Samtliga ytskikt i F-huset har nu renoverats och byggnaden har fått nya dörrar, fönster och markiser på fasaderna, vilka även kompletterats med ny belysning. Byggnadens yttertak har också bytts ut, nya hängrännor monterats och dräneringen har åtgärdats runt hela huset.

Direkt efter sommaravslutningen 2023 genomfördes rivningsarbeten i skolans matsal och renoveringen kunde påbörjas kort därefter. Efter ett par månaders hårt jobb stod så den uppfräschade matsalen klar för användning lagom tills dess att eleverna kom tillbaka för att påbörja höstterminen.

I renoveringen av byggnaden har också fritidsklubben genomgående åtgärdats och eleverna kunde flytta tillbaka in i sina nya lokaler i mitten av januari. Efter genomgripande renovering av skolans storkök och diskrum under den gångna hösten, blev i början av februari också dessa delar av F-huset åter tillgängliga för kökspersonalen. Köksdelen har nu utrustats med en större lastkaj, nya spiskåpor i köket och nya kyl- och frysrum, med tillhörande kylmaskiner.

Fortsatt renovering av skolan sker i höst

Skolfastigheter förbereder nu den fortsatta renoveringen av själva skolan, de större husen H1-H3, vilken enligt plan beräknas vara klar i slutet av 2026.

Dessa arbeten kommer att omfatta ny el i hela skolan, fortsatt takbyte, med efterföljande montering av solceller, liksom fler dräneringsarbeten och åtgärder av samtliga ytskikt, exempelvis i klassrum, korridorer, expeditionsdel och wc-utrymmen. Ventilationssystemet kommer att bytas ut i hus H1 och i expeditionsdelen kommer det bli en ny planlösning intill entrén, där närliggande rum ska bli ljudklassade.

Fortsatta renoveringar sker etappvis, där personal kommer använda moduluppställningar på fastigheten för verksamhet under läsåret 2024-2025, medan eleverna flyttar in i moduler på tomten från höstterminen 2024 och fram till projektets avslut, vintern 2026. Skolfastigheter arbetar hårt för att skolans verksamhet ska störas så lite som möjligt under den resterande renoveringstiden.