Platsbesök på byggplatsen för nya Gottsundaskolans skolgård

Vi har just nu mycket personal på plats och det pågår omfattande aktivitet av olika slag både utomhus och inomhus vid byggnadsplatsen. Invändigt arbetas det med ytskikt på golv, väggar och tak och vi gör diverse installationsarbeten. I delar av byggnaden har arbeten med inrednings- och idrottsutrustning också påbörjats.

Utvändigt pågår fortsatt aktivitet med fasaden, markarbeten utförs invid Askbanan (gång- och cykelvägen mellan Treklangen och vårt bygge) och vi jobbar också med att färdigställa skolgården. Vi genomför kontinuerliga besiktningar på arbetsplatsen och har så långt positiva resultat.

Tidsplanen för färdigställande av skolan i tid till höstterminen 2024 är fortsatt i fas, men en del arbeten kommer att pågå under kvällar och helger framöver för att vi ska kunna upprätthålla tidsplanen.

 

Läs mer om projektet att bygga nya Gottsundaskolan & allaktivitetshus