Bild på arkitektskiss av en förskola med barn i förgrunden

Vi påbörjar nu projektering av den nya förskolan och vi ser fram emot att kunna ta spadtag senare till hösten.

Läs mer om projektet 


(På gruppbilden nedan medverkar från vänster: avdelningscheferna Marcus Hillblom, Henrik Stenberg och vd Pär Karlsson (ByggConstruct AB) tillsammans med Skolfastigheters vd Mikael Carstensen, projektchef Fredrik Ahlgren och projektansvarig Athanasios Kargiotis.)