Tidslinje

 1. Utredning/förstudie

  Avslutad
 2. Förslagshandling

  Avslutad
 3. Projektering

  Preliminärt slutdatum
 4. Produktion

  Preliminärt slutdatum

Kontakt

Mer om bygget av Bälingeby förskola

Den befintliga förskolan består av tillfälliga moduler som kommer att rivas och ersättas av en helt ny förskola på samma plats. Kapaciteten för Bälingeby förskola kommer att bli 144 barn fördelade över 8 avdelningar och med ett tillagningskök för 170 portioner.

Bälingebys nya förskola placeras parallellt med Skuttungevägen och uppförs i två våningar. Fasadens utseende i gult och rött tegel med trädetaljer, bland annat gavlarnas balkonger, är inspirerad av den lokala kulturhistoriska miljön. Förskolan kommer att ha en bergvärmeanläggning och möjlighet till solpaneler på taket.

Byggnaden uppförs i vinkel med en orientering och placering som skapar en ljus och solig förskolegård med en inspirerande och trygg miljö för förskolans barn. Förskolan kommer också att få tillgängliga och säkra möjligheter för angöring, både för att lämna och hämta av föräldrar och för varuleveranser.

Bälingeby förskola är ritad av LLP Arkitektkontor AB och Nivå Landskapsarkitektur och uppförs med certifieringen Miljöbyggnad Silver.

Bildspelet nedan är illustrationer skapade av LLP Arkitektkontor AB och visar hur Bälingeby förskola kan komma att se ut.

Map Data
Map data ©2020 Google
Map DataMap data ©2020 Google
Map data ©2020 Google
This page can't load Google Maps correctly.
Do you own this website?