Tidslinje

  1. Utredning/förstudie

    Avslutad
  2. Förslagshandling

    Avslutad
  3. Projektering

    Preliminärt slutdatum
  4. Produktion

Mer om bygget av Bälingeby förskola

Den befintliga förskolan består av tillfälliga moduler vilka kommer att rivas och ersättas av en helt ny förskola på samma plats. Kapaciteten för nya Bälingeby förskola kommer att bli 144 barn, som fördelas på åtta olika avdelningar. Den nya förskolan kommer att ha ett tillagningskök med möjlighet att tillaga 170 portioner per dag.

Bälingebys nya förskola placeras parallellt med Skuttungevägen och uppförs i två våningar. Fasaden kommer bestå av gult och rött tegel, med trädetaljer som inspirerats av den lokala kulturhistoriska miljön i området.

Byggnaden byggs i vinkel, där placeringen bidrar till att skapa en ljus och solig gård, med inspirerande och trygg miljö för förskolans barn. Den nya förskolan kommer förena lättillgängliga och säkra möjligheter att både lämna och hämta barn, samt att ta emot varuleveranser.

Skolfastigheter samverkar med entreprenören ByggConstruct AB i bygget av Bälingeby förskola. Förskolan är ritad av LLP Arkitektkontor AB och utemiljön har skapats av Nivå Landskapsarkitektur och uppförs med certifieringen Miljöbyggnad Silver.

Bildspelet nedan är illustrationer skapade av LLP Arkitektkontor AB och visar hur Bälingeby förskola kan komma att se ut.

Map Data
Map data ©2020 Google
Map DataMap data ©2020 Google
Map data ©2020 Google
This page can't load Google Maps correctly.
Do you own this website?