En liten förskolepojke leker med en gul grävmaskin i en sandlåda

Nu påbörjas projektering och vi arbetar vidare mot byggstart. Första spadtaget planeras kunna ske i höst och förskolan vänta stå inflyttningsklar våren 2026. Läs mer om byggprojektet i pressmeddelandet och på Skolfastigheters projektsida

(På gruppbilden nedan medverkar från vänster: ByggConstruct AB:s avdelningschef Marcus Hillblom och vd Pär Karlsson, tillsammans med Skolfastigheters vd Mikael Carstensen samt projektchef Fredrik Ahlgren och projektansvarig Maria Andersson (Skolfastigheter))