Tidslinje

  1. Utredning/förstudie

  2. Förslagshandling

  3. Projektering

Kontakt

Adress:
Rackarbergsgatan 3 , 752 32 Uppsala

Mer information om projektet

Karlavagnens nya förskola byggs med kapacitet att välkomna 72 förskolebarn. Verksamheten kommer bedrivas på fyra olika avdelningar, fördelade över förskolans två våningsplan. Byggnadens utformning möjliggör en större förskolegård på tomten än vad som var fallet tidigare, där gott om yta kommer att finnas för barnens utelek och utomhusaktiviteter.

Fastigheten ligger på adressen Rackarbergsgatan 3, mellan ett större bostadsområde för studenter och intilliggande Observatorieparken. Byggnaden har placerats så nära Rackarbergsgatan som möjligt på tomten för att skapa en stor sammanhängande gård, där bästa möjliga förutsättningar finns för lek och pedagogik. Invid Rackarbergsgatan kommer även förskolans mottagningskök att ligga, liksom lastyta för varuleveranser.

Bil- och cykelparkeringar, hämta-lämna ytor  samt miljöhus och förråd har placerats i norra delen av tomten, för att skapa en lugn gårdsmiljö på förskolan. Förskolans entréförhållande gör att barn och föräldrar på ett tydligt och säkert sätt leds in på tomten, längs med fasaden, till avdelningsentréerna och ut på gården.

Huvudbyggnadens tak kommer följa landskapet och gatans backe upp mot söder, vilket i sig skapar ett optimalt läge för den takmonterade solcellsanläggningen som ska ge stöd till förskolans energiförsörjning.

Kontrakt med entreprenören Byggconstruct AB undertecknades i maj och nuläget pågår projektering av förskolan. Byggstart planeras till senhösten 2024 och förskolan bedöms kunna vara inflyttningsklar under våren 2026.

Förskolan har ritats av arkitektbyrån Norconsult, medan utemiljön skapats Tengbom.

Läs senaste nyheten om bygget av Karlavagnens förskola:

Klart för nästa steg i bygget av Karlavagnens förskola

(publicerad 29 maj 2024)