Bredablick Cederblad entré.

Projektet omfattade inledningsvis åtgärder kopplade till ventilations- och ljudproblematik i skolans byggnader, men utökades med fler åtgärder efter att genomförda statusbesiktningar signalerat ytterligare underhållsbehov.

Renoveringsarbetet påbörjades sommaren 2022 och projektet har haft en krävande tidplan, där byggnad 5 delrenoverats och en helrenovering genomförts av byggnad 6.

I bägge skolhusen har Skolfastigheter genomgående låtit montera nya toaletter och bytt ut samtliga installationer, exempelvis ventilations-, värmesystem och el-dragningar. Hus 5 har till stor del ytskiktrenoverats och där har även åtgärder skett för att förbättra brandsäkerhet och minska buller.

I helrenoverade hus 6 har en genomgående ytskiktsrenovering utförts, där exempelvis samtliga golvmattor bytts ut, målning skett av alla rumsväggar och nytt undertak monterats. Byggnaden har också fått nya innerdörrar och en ny utrymningsväg. På utsidan har huset fått ett nytt yttertak och en solcellsanläggning har monterats som nu bidrar till skolans energiförsörjning.

Uppsala Estetiska gymnasium har under renoveringstiden använt den närliggande gymnasieskolan Ellen Fries, för delar av sin undervisning. Verksamheten flyttade tillbaka till hus 6 redan i somras och från och med måndagen 22 januari kunde de återuppta undervisning också i hus 5. Vi på Skolfastigheter hoppas att både elever och lärare ska trivas i de uppfräschade lokalerna!