Äretunaskolans entré

Skolan har nu påbörjat en utflyttning av utrustning och saker, under tiden som projektet byggt lastbryggor och påbörjat inhägnad av arbetsområdet för Hus D. Vi har också börjat sortera inredning och möblemang som antingen ska återbrukas/återmonteras eller slängas. Rivning- och byggarbeten kommer att pågå på skolan under hela sommaren.

Under hösten kommer delar av skolan att vistas i nyetablerade skolmoduler på fastigheten. Renoveringen av hus D beräknas kunna avslutas vid årsskiftet och återflyttning till nyrenoverade lokaler beräknas kunna ske under kommande jullov.

I ett senare skede av renoveringen kommer också skolgården rustas upp. Renoveringen av Ärentuna skola som helhet planeras vara helt avslutad till höstterminen 2026.