Just nu arbetar vi exempelvis med färdigställande av skolans fasad och tak samt river ställningar. Markarbeten pågår även på innergården och mot Hjalmar Brantingsgatan. Invändigt i byggnaden arbetar vi bland annat med att färdigställa ytskikt och monterar inredning.

Efter semestrarna fortsätter invändiga arbeten, exempelvis färdigställande av glaspartier, scenteknik och läktare i aulan, samt med installationer av inredning och maskiner i storköket. Vi kommer även att bedriva montering av lekutrustning och genomföra markarbeten i utemiljön.

I arbetet med nya idrottshallen pågår murning av fasad och vi spikar även fasadpanel och genomför plåtarbeten på taket. Invändigt monteras väggar inför kommande moment med målning, plattsättning och golvläggning. Vi arbetar också med olika ventilations, rör- och elarbeten i byggnaden.

Under juli kommer aktiviteten att avta något på platsen, men byggarbeten kring skolan pågår hela sommaren för att vi ska kunna hålla tidplanen.

Läs mer om bygget av nya Brantingsskolan på Skolfastigheters hemsida.