Skolfastigheter fick under vecka 45 information från ansvarig generalentreprenör att de inte hinner färdigställa Brantingsskolan i tid för att en bra överlämning till verksamheten ska kunna göras före årsskiftet. Skolfastigheter behöver säkerställa att en trygg, ordnad och trivsam inflyttning till skolan kan ske innan skolverksamhet kan påbörjas i lokalerna. För att garantera detta är inflyttning till nya Brantingsskolan nu framflyttad till att i stället ske under sommaren 2023, med skolstart i nya lokalerna till höstterminen 2023.

Nya Brantingsskolan är ett komplext byggtekniskt projekt som upplevt flera förseningar sedan det startade. En justerad beställning av aulabyggnaden orsakade tidigt en tidsförlängning av projektet. Därefter har ett alltmer oroligt världsläge försenat leveranser och inverkat på produktionstakten, vilket medfört ytterligare utmaningar i att hålla tidplanen.

Den nya, justerade tidplanen innebär att Almtunaskolan nu kommer att vara kvar i sina gamla lokaler, med tillgång till matsal och idrottshall, fram till sommaren 2023. Även fritidsklubben på fastigheten Uven påverkas av Brantingsskolans försening, men kan vara kvar i befintliga lokaler fram till sommaren 2023.


Läs mer om bygget av nya Brantingsskolan