Ovanifrånperspektiv på bygget av nya Kvarngärdesskolan

Sedan spadtaget för ett år sedan har mycket hänt på byggplatsen för nya Kvarngärdesskolan. Trots utmanande väderförutsättningar av olika slag under sommaren, har tempot hållits uppe och kommande år blir projektets mest intensivaperiod sett till pågående arbeten på fastigheten.

I hus 1, vilket är byggnaden närmast Kvarntorget där högstadieeleverna kommer att ha sina lokaler, har vi efter semestern nu börjat arbeten med att resa stommen och beräknar vara klara i november. I mittenhuset (Hus 2), där årskurserna F-6 kommer bedriva verksamhet, är delar av fasaden färdigställd, vi har monterat solceller på tak och arbetar nu för fullt med diverse invändiga arbeten, exempelvis väggmålning.

Vi har efter sommaren även påbörjat arbeten med stommen i hus 3, närmast Tycho Hedéns väg, där bland annat idrottshall, matsal och skyddsrum kommer att inrymmas. Stommen här skiljer sig från de andra husen, med en blandning av stål, betong, Paroc, korslimmade träväggar samt TRP-plåt.

Utvändigt kan förbipasserande även se att markarbeten nu har tagit fart på fastigheten. Kvarngärdesskolans tomtyta mäter cirka 38 000 kvadratmeter, vilket medför tidskrävande arbeten som, beroende på kyla och snömängd, kan vara svåra att utföra under vintermånaderna.

Kommande arbeten som planeras under hösten/vintern 2023:

- Hus 1: tak- & fasadarbeten samt invändiga arbeten med väggar & installationer.
- Hus 2: fortsatta fasadarbeten utvändigt. Invändigt står undertaksarbeten näst på tur. Därefter golv och inredning.
- Hus 3: fortsatta stomarbeten. Takarbeten drar igång under november-december.
- Fortsatta markarbeten under hösten.


Läs mer om projektet att bygga nya Kvarngärdesskolan

(Bilder: ByggDialog)