Tidslinje

  1. Utredning/förstudie

  2. Förslagshandling

  3. Projektering

  4. Produktion

    Produktion pågår sedan

Kontakt

Adress:
Thunmansgatan 47, 754 21 Uppsala

Mer om bygget av Kvarngärdesskolan

Den nya Kvarngärdesskolan byggs på samma tomt som den gamla skolan och kommer att omfatta två skolbyggnader samt en idrottshall, med lokaler för fritidsklubb och matsal.

Skolan kommer att ha ett tillagningskök som ska kunna leverera mat till Kvarngärdesskolan och även andra skolor och skolrestauranger.  

Totalt kommer nya Kvarngärdesskolan att ha en bruttoarea på 15 898 kvadratmeter och kunna välkomna 990 elever. En av skolbyggnaderna, för årskurserna F-6, är planerad att ha plats för 630 elever och en annan byggnad för årskurserna 7-9 ska ha plats för 360 elever. 

Skolgården utformas för att bli öppen, säker och tillgänglig. Den planeras för att ge möjlighet till stimulerande aktiviteter och upplevelser. 

Skolan uppförs med certifieringen Miljöbyggnad Silver och byggs med trästomme vilket minskar koldioxidutsläppen.

Kvarngärdesskolan är ett samverkansprojekt mellan Skolfastigheter och Byggdialog, där byggnaderna har ritats av arkitektfirman Archus. Byggstart skedde sommaren 2022. Planen är att Kvarngärdesskolan ska kunna flytta in i sina nya lokaler till höstterminen 2025.

Se nedan visionsbilder av den nya Kvarngärdesskolan. Byggnadernas utseende kan komma att avvika från bilden. Illustrationer: Archus

Läs senaste nyheten om bygget av nya Kvarngärdesskolan:

Överblick av byggplatsen för nya Kvarngärdesskolan

(publicerad 3 maj 2024)

Map Data
Map data ©2020 Google
Map DataMap data ©2020 Google
Map data ©2020 Google
This page can't load Google Maps correctly.
Do you own this website?