Bild på bygget av nya Kvarngärdesskolan

Just nu färdigställs samtliga markarbeten inför kommande gjutningar av bottenplatta för hus 1. Vi har även avslutat arbetet med husgrunden på hus 2 och arbetar nu med första steget av tre i stomresning av byggnaden.

För hus 3, som inrymmer idrottshallen, är källarväggarna för skyddsrummet nu färdigställda och vi håller på med avslutande markarbeten inför kommande gjutningar av bottenplattan.

Kommande veckor kommer vi bland annat att jobba med värme- och avloppssystem för hus 1, påbörja delar av taket för hus 2 och bedriva fortsatta gjutarbeten för hus 3.

Läs mer om projektet att bygga nya Kvarngärdesskolan