Tidslinje

  1. Utredning/förstudie

  2. Förslagshandling

  3. Projektering

    Pågår sedan
  4. Produktion

    Preliminär start

Kontakt

Adress:
Thunmansgatan 47, 754 21 Uppsala
Extern projektledare:
Jonny Strandberg, CSK Projekt AB

Kvarngärdesskolan kommer att ha två nya skolbyggnader och en idrottshall där även lokaler för fritidsklubb samt matsal planeras att finnas.

Skolan kommer att ha ett tillagningskök som ska kunna leverera mat både till Kvarngärdesskolan, andra skolor och skolrestauranger.  

En av skolbyggnaderna, för årskurserna F-6, är planerad att ha plats för 630 elever och en annan byggnad för årskurserna 7-9 ska ha plats för 360 elever. 

Skolgården utformas för att bli öppen, säker och tillgänglig. Den planeras för att ge möjlighet till stimulerande aktiviteter och upplevelser. 

Skolan uppförs med certifieringen Miljöbyggnad Silver och byggs med trästomme vilket minskar koldioxidutsläppen.

Kvarngärdesskolan är ett samverkansprojekt mellan Skolfastigheter och Byggdialog och ritas av arkitektfirman Archus. Byggstart är planerad till tidigast 2021. Vår ambition är att Kvarngärdesskolan ska kunna flytta in i sina nya lokaler till höstterminen 2025.

Visionsbild av den planerade Kvarngärdesskolan. Byggnadernas utseende kan komma att avvika från bilden. Illustration: Archus

Map Data
Map data ©2020 Google
Map DataMap data ©2020 Google
Map data ©2020 Google
This page can't load Google Maps correctly.
Do you own this website?