Byggstängsel med vepa vid tomten för Skyttelns förskola

Vi arbetar just nu med olika markförberedelser i byggnationen av Skyttelns förskola. Samtliga pålningsarbeten är nu färdigställda på tomten och arbeten pågår med dränering, parallellt med att vi förbereder för gjutning av grunden. Projektet arbetar under mars vidare med rördragningar för VVS och el inför kommande stomresning, vilken planeras kunna starta under april månad.

Den nya förskolan på Industrigatan 40 planeras stå klar för inflyttning hösten 2025.

Läs mer om projektet att bygga Skyttelns förskola