Efffektmätning vid matlagning i skolkök

En ny skärmlösning med förfinad programvara, som installerats i många skolkök den senaste tiden, gör det enkelt för personalen att i realtid följa effektåtgången och anpassa sin användning av köksmaskiner vid matlagning.

- Mindre ändringar i rutinerna för hur skolköken lagar sin mat har visat sig minska belastningen på elnätet rejält under förmiddagarna. Genom att följa effektåtgången på skärmarna kan personalen slå på och av utrustning och därmed undvika effekttoppar, berättar säger Micael Östlund, tekniskt sakkunnig och projektledare på Skolfastigheter.

Den nya teknikinstallationen för effektmätning återfinns i skolköken på dessa skolor:

  • Palmbladsskolan
  • Domarringens skola
  • Fyrisskolan
  • Sunnerstaskolan
  • Gåvsta skola
  • Valsätraskolan


En liknande och tidigare installerad teknik, återfinns på ytterligare sex större skolor i Skolfastigheters fastighetsbestånd. Målet för Skolfastigheter är att hinna med anpassningar av ytterligare tio tillagningskök i större skolor, innan projektet avslutas våren 2024.


Läs mer i pressmeddelandet: Vi fortsätter att minska skolkökens effektuttag

Se ett tidigare SVT-Uppsala reportage om arbetet med att minska effektuttaget i Skolfastigheters storkök.

Läs tidigare nyhet om projektet Flex-o-mat och dess tillämpning i Skolfastigheters storkök