Bild på målningsarbeten

Vi tar inte sommarlov!

- Sommaren ger oss mer utrymme för fastighetsunderhåll

Sommaren är här med välförtjänt ledighet för alla elever, förskolebarn och den personal som året runt nyttjar Skolfastigheters lokaler. Vi tar också gärna lite ledigt, men det långa sommarlovet innebär samtidigt ett ypperligt tillfälle för oss att arbeta med olika reparationer och underhållsåtgärder utan att våra hyresgäster störs i den dagliga verksamheten. Att skapa ökad kundnöjdhet och fler nöjda hyresgäster genom vårt löpande fastighetsunderhåll, är ett väldigt viktigt mål för oss på Skolfastigheter!

Större och mindre arbeten

De åtgärder som pågår varierar mycket mellan våra många förskolor och skolor beroende på om det handlar om slitage, uttjänt utrustning eller skador av olika slag. I vissa fall utför vi mindre reparationer och underhållsinsatser, medan det på andra håll sker mer omfattande anläggnings- och reparationsarbeten. Vi eventuella frågor och funderingar kring vad som händer på en skola eller förskola, ta gärna kontakt med ansvarig fastighetsförvaltare för mer information. Du hittar kontaktuppgifter till våra förvaltare i anslutning till alla listade skolor/förskolor på vår webbplats

Det här är exempel på vad vi på Skolfastigheter arbetar med nu i sommar - och som alla förskolebarn, elever och personal som vistas i våra lokaler får dra nytta av inom en snar framtid:

• Myggans förskola, Småfolkets förskola och Humlans förskola: renovering pågår av tak och fasader.
• Skyttorps skola/förskola: Vi renoverar och bygger om ventilationen.
• Hågadalsskolan: Renovering och ombyggnation i storkök.
• Gamla Uppsala skola: I storköket genomförs underhåll och verksamhetsanpassning genom ombyggnation.
• Lyckebo förskola: Renoveringsprojekt pågår (etapp 2).
• Björkvallsskolan: Helrenovering pågår i F-huset (inrymmer fritids och kök/matsal).
• Bergaskolan: Vi genomför justeringar i utemiljön samt arbetar med fönster- och fasadrenovering i del av skolan.
• Hagmarkens skola: Arbete med utemiljön och dränering av husgrund.
• Eriksskolan: Renovering pågår av utemiljön.
• Fyrisskolan: Åtgärder av golv i D-huset efter påtalat problem från verksamhet.
• Bälinge fritidsgård: Återställning efter vattenskada (inväntar torkning).
• Bälinge skola: Reparationer och åtgärder i underhållspaket B pågår (prioriterade åtgärder utifrån tidigare genomförd statusbesiktning).
• Björklinge skola: Åtgärd av identifierad fuktskada i köket.
• Uppsala yrkesgymnasium Jälla: Ny dränering genomförs runt expeditionsbyggnaden.
• Balderskolan och Raoul Wallenberg: Slipning och lackning av golv i korridorerna, installation av fettavskiljare.
• Lindbackens skola: Åtgärd av rostande väggpaneler i kylrum (konstruktionsfel till följd av misstag i projekteringen).
• Jällaskolan: åtgärder i omklädningsrummen i byggnad 70114 efter omfattande skadegörelse. Armaturbyte i byggnad 70102 (öster om matsalen) påbörjas i början av augusti.
• Sunnerstaskolans idrottshall: Byte av ventilation.
• Västra Stenhagens skola och Bildnings- och kulturcentrum: Målning av allmänna ytor. Byte av hänvisningsarmaturer hela fastigheten. Montering av ny sporthallbelysning.
• Valsätraskolan: Avveckling av moduluppställning och återställning av mark.
• Stordammens skola: Installation av nya ventilationsaggregat.
• Ringmurens förskola: Golvbyte i korridorer.
• Myrgångens förskola, Kojans förskola, Gladers förskola: Utvändig målning.
• Pilfinkens förskola: Byte av tak.
• Bolandsskolans Idrottshall och danslokal: Byte av invändiga belysningsarmaturer. Målning av fasader och fönster på hus 1.
• Bolandsskolan: Målning av fasader och fönster. Byte av brandlarm på hus 1, 3 och 4.
• Jarlaparkens förskola: Återställning av lokaler efter vattenskada.
• Brune förskola: Byte av fallgrus i utemiljön (åtgärd efter lekplatsbesiktning).
• Vaksalaskolan: Tak och takfönsterrenovering pågår under sommaren (avslutas i oktober). Avser tak på flygeln mot Salagatan samt takfönster på bägge flyglarna. Byte av brandglaspartier pågår. Vi arbetar även med att säkra upp flaggstången.
• Domarringens skola: Tak och fönsterrenovering avseende matsal/idrottshall, hus 8, vaktmästarbostad och pelargång (pågår hela sommaren, arbeten avslutas i oktober).
• Funbo förskola: Renoveringsarbeten med förskolans golv pågår under hela sommaren.
• Östra Stenhagenskolan: Ytskiktsrenovering, ventilationsåtgärder samt verksamhetsanpassningar pågår (renovering sker i etapper utan evakuering).
• Järlåsa idrottshall: Vi byter golvmattor i lokalerna och i samband med detta renoverar vi en del ytskikt samt byter ut belysningsarmaturerna invändigt.
• Celsiusskolan: Rengöring av ventilationskanaler efter OVK-besiktning. Målningsarbeten utvändigt.
• Växthusets förskola och skola: Takbyte pågår (Växthuset 1 och Växthuset 2). Plantering av 6 st etablerade träd på skolgården.
• Sopranens förskola: Installation av markiser.
• Gottsunda (modulskolan): Verksamhetsanpassning pågår där vi bygger om en uppehållsyta till klassrum.
• Sunnerstaskolan: Arbeten med ventilationsbyte pågår.
• Danmark skola: Invändig målning.