Byggnationen av nya Brantingsskolan fortsätter med full fart enligt plan och kommer att fortgå också under juli och augusti. 

Vi kan också ge ett glädjande besked till alla närboende och motorburna förbipasserande i området. På måndag vecka 27 kommer de delar av Gröna gatan och Hjalmar Brantingsgatan som varit avspärrade med anledning av våra byggnadsarbeten, att åter öppna för trafik.

Planen är att Brantingsskolan ska kunna flytta in i sina nya lokaler under hösten 2022 och starta upp verksamheten under vårterminen 2023.

Läs mer om projektet med nya Brantingsskolan.