- Det känns väldigt bra att vi nu kan projektera klart och förbereda för byggstart, säger Skolfastigheters vd, Mikael Carstensen.

Planeringen av en ny, modern och större Gottsundaskola påbörjades för två år sedan. Den nya skolan kommer, när den står klar, att kunna välkomna 720 elever i årskurserna 6-9. Stora delar av anläggningen kommer att vara öppen för alla Gottsundas invånare och tillgänglig att boka för det lokala föreningslivet.

Utöver skolan kommer anläggningen att rymma en fullstor idrottshall, fritidsklubb, bibliotek och en danslokal. Storleken på den nya anläggningen kommer totalt att uppgå till närmare 14 000 kvadratmeter, med en tillhörande skolgårdsyta på drygt 16 000 kvadratmeter. 

- Det är ett omfattande arbete att uppföra en ny skola av den här volymen, vilket gör planeringsfasen särskilt viktig. Ambitionen med den nya Gottsundaskolan, och omgivande verksamheter, är att den ska bli ett lyft för hela Gottsunda som stadsdel. Det känns därför fantastiskt bra att vi tagit ett ytterligare steg på denna viktiga resa, säger Mikael Carstensen.

Läs mer om projektet.