Tidslinje

 1. Utredning/förstudie

  Avslutad
 2. Förslagshandling

  Avslutad
 3. Projektering

  Preliminärt datum
 4. Produktion

  Preliminärt datum

Kontakt

Adress:
Valthornsvägen 17, 756 50 Uppsala

Som ett första steg rivs den befintliga sporthallen Boll och Boule och på platsen uppförs en ny skola med en kombinerad fullstor idrottshall, fritidsklubb, bibliotek och dansrum. Skolan kommer att ha ett tillagnings- och leveranskök och matsal som ska användas av den nya skolan och skolan Treklangen, som ligger intill Gottsundaskolan.

Skolan byggs för en kapacitet om 720 elever i årskurserna 6-9. Storleken på skolbyggnaden blir cirka 6000 m² med en tillhörande skolgårdsyta på 16 000 m².
Tillagningsköket kommer ha en kapacitet för 1800 portioner per dag. Köket tillsammans med matsal samt lokaler för fritidsklubb, idrott och kultur omfattar cirka 7000 kvm. Anläggningens totala yta är cirka 13000 kvm.

Hela skolmiljön, inklusive skolgården skapas utifrån ledorden nordisk natur, skandinavisk design och urbanism. Miljön ska ta till vara skolans profil inom idrott och estetiska ämnen och bli en ny och trygg mötesplats i Gottsunda.

Skolan är ritad av Cedervall Arkitekter och uppförs med certifieringen Miljöbyggnad Silver.

Bildspelet nedan är illustrationer skapade av Cedervall Arkitekter och visar hur Gottsunda skola kan komma att se ut.

Map Data
Map data ©2020 Google
Map DataMap data ©2020 Google
Map data ©2020 Google
This page can't load Google Maps correctly.
Do you own this website?