Bild på Österledens Nya Modulskola 2

Produktionen av Österledens nya förskola planeras starta i april-maj 2022. Förskolan kommer att kunna välkomna 144 barn och planeras stå klar till hösten 2023.

Läs mer om byggprojektet av Österledens nya förskola.