Tidslinje

  1. Utredning/förstudie

    Avslutad
  2. Förslagshandling

    Avslutad
  3. Projektering

Kontakt

Adress:
Björkgatan 8, 753 24 Uppsala
Projektansvarig:
Bo Thorell

Mer om bygget av Almtuna förskola

Byggnadens fasadmaterial kommer att vara av ljust melerat tegel med variation i fogkulör och förband. Taket kommer att vara av falsad plåt. Utseendet är tänkt att, tillsammans med Almtunas befintliga skolbyggnad intill, bilda en sammanhållen skolgårdsmiljö. De uppvuxna träden på platsen sparas och ger en maximalt stor och sammanhängande gård för lek och aktiviteter.

Förskolans åtta avdelningar kommer att ligga parvis med fyra avdelningar på plan 1 och de övriga fyra på plan 2. Barnens entréer kommer att vätta mot gården och övervåningens groventréer ska nås via ett invändigt trapphus. För besökare och personal kommer det att finns en separat entré utanför förskolegården. Från den nås expedition, arbetsrum samt personalutrymmen. I byggnadens mitt, nära köket, ligger det så kallade torget som även är tänkt att användas som matsal.

Almtuna förskola ritas av arkitektbyrån Visbyark och uppförs med certifieringen Miljöbyggnad Silver. Produktion planeras kunna starta sommaren 2025.

Bildspelet nedan är illustrationer skapade av Visbyark som visar hur Almtuna förskola kan komma att se ut.

Map Data
Map data ©2020 Google
Map DataMap data ©2020 Google
Map data ©2020 Google
This page can't load Google Maps correctly.
Do you own this website?