Tidslinje

  1. Utredning/förstudie

    Avslutad
  2. Förslagshandling

  3. Projektering

Nästa steg är projektering, som börjar när detaljplanen är klar.

Läs mer om Stegmodellen, vår projektmodell i fyra steg

Kontakt

Adress:
Oxelgatan 13, 753 27 Uppsala
Projektansvarig:
Bo Thorell

Mer om bygget av Almtuna skola

Den nuvarande skolbyggnaden ska helrenoveras för årskurserna 3-6. Årskurserna F-2 kommer att inrymmas i det nya huset som byggs där nuvarande kök och idrottshall ligger. Den nya byggnaden ska ha undervisningslokaler med bland annat klassrum, grupprum och allrum. Dessutom kommer det att ha ett integrerat fritids för 120 elever.

Där kommer också att finnas ett tillagningskök med kapacitet för 900 portioner och möjlighet att leverera mat till andra enheter. Restaurangen kommer att ha 280 sittplatser och är tänkt att kunna hyras ut när skolan är stängd.

Med ytterväggar av ljust tegel kommer den nya byggnadens fasader att knyta an till huvudbyggnaden. Burspråk och andra arkitektoniska detaljer kommer att vara av falsad plåt , liksom taket som ska ha integrerade solceller.

Ersättning för idrottshallen drivs av Uppsala Arenor och Fastigheter som ett eget projekt.

Almtuna skola ritas av arkitektbyrån Visbyark och uppförs med certifieringen Miljöbyggnad Silver. I avvaktan på nya detaljplanen för tillbyggnad av Almtunaskolan, planeras renoveringsarbeten för huvudbyggnaden och gamla vaktmästarbostaden att kunna påbörjas till hösten 2024.

Bildspelet nedan är illustrationer skapade av Visbyark. De visar hur Almtuna skola kan komma att se ut, en bild av skolgården ur fågelperspektiv och skolan sedd från Björkgatan.

Map Data
Map data ©2020 Google
Map DataMap data ©2020 Google
Map data ©2020 Google
This page can't load Google Maps correctly.
Do you own this website?