Tidslinje

  1. Utredning/förstudie

    Avslutad
  2. Förslagshandling

  3. Projektering

Kontakt

Adress:
Oxelgatan 13, 753 27 Uppsala
Projektansvarig:
Bo Thorell

Mer om Almtuna skolas renovering och utbyggnad

Almtunaskolans gamla huvudbyggnad och vaktmästarbostad kommer att renoveras i sin helhet. Skolbyggnaden kommer delvis även att byggas om invändigt för anpassning till en modernare pedagogik och aktuella tillgänglighets- och brandkrav. I samband med att renovering sker kommer också skolans energiförsörjning att optimeras.

Den nya skolbyggnad som uppförs kommer att ha undervisningslokaler med bland annat klassrum, grupprum och allrum. Dessutom kommer det att finnas ett integrerat fritids för 120 elever. Med en placering mellan de uppvuxna trädraderna kan träden sparas och ge en maximalt stor och sammanhängande skolgård.

För att den nya skolbyggnaden ska passa in i miljön på fastigheten kommer den att ha ytterväggar av ljust tegel för att knyta an till huvudbyggnadens fasader. Burspråk och andra arkitektoniska detaljer kommer att vara av falsad plåt, liksom även taket vilket ska ha integrerade solceller. 

I skolans nya byggnad kommer det även att finnas ett tillagningskök med kapacitet för 900 portioner och en möjlighet att leverera mat till andra skolor. Restaurangdelen kommer att ha 280 sittplatser och är också tänkt att kunna hyras ut när skolan är stängd.

Almtuna skola har ritats av arkitektbyrån Visbyark och kommer att uppföras med certifiering enligt Miljöbyggnad. I avvaktan på nya detaljplanen för Almtunaskolans tillbyggnad, planeras renoveringsarbeten av huvudbyggnaden och gamla vaktmästarbostaden att kunna påbörjas till hösten 2024.

Illustrationerna från Visbyark visar hur Almtuna skola kommer att se ut efter färdigställd tillbyggnad, med vy från skolgården, sedd ur fågelperspektiv och med perspektiv från intilliggande Björkgatan.

Map Data
Map data ©2020 Google
Map DataMap data ©2020 Google
Map data ©2020 Google
This page can't load Google Maps correctly.
Do you own this website?