Tidslinje

  1. Utredning/förstudie

    Avslutad
  2. Förslagshandling

    Avslutad
  3. Projektering

  4. Produktion

Kontakt

Projektansvarig
Annika Mässing

Mer om bygget av Gunsta skola och idrottshall


Nya Gunsta skola kommer inrymma tillagningskök med matsal, där kapacitet finns att servera 800 portioner per dag. På fastigheten byggs även en fullstor idrottshall i två plan, med plats för fritidsklubb på det övre planet.

Utemiljön på fastigheten mäter cirka 21 600 kvadratmeter och kommer att erbjuda stora lek- och aktivitetsytor. Skolgården präglas av direkt närhet till naturen, där stor hänsyn tas till den omslutande skogen. Hög grad av hållbarhet präglar projektet Gunsta skola, vilken byggs i enlighet med certifieringen Miljöbyggnad Silver och kommer att ha solcellspaneler på tak, samt bergvärme för uppvärmning.

Bygget på fastigheten planeras kunna starta hösten 2024, med preliminär inflyttning för verksamheten till höstterminen 2027. 

Gunsta skola kommer att byggas i samverkan med ByggDialog. Byggnadsarkitekt är FOJAB, medan utemiljön ritats av Topia landskapsarkitekter.

 

Map Data
Map data ©2020 Google
Map DataMap data ©2020 Google
Map data ©2020 Google
This page can't load Google Maps correctly.
Do you own this website?