Tidslinje

  1. Utredning/förstudie

    Avslutad
  2. Förslagshandling

    Avslutad
  3. Projektering

    Avslutad
  4. Produktion

Kontakt

Adress:
Industrigatan 40, 753 18 Uppsala

Mer information om projektet


Skyttelns förskola kommer att mäta 1039 kvadratmeter till ytan och rymma 4 avdelningar, med matlagningskök och kapacitet för verksamhetens 80 förskolebarn. Förskolans placering i kanten av Industristaden (området Kungsängen) innebär både en praktisk närhet till stadskärnan och den byggs i en trivsam omgivning invid närliggande Fyrisån.

En hög nivå av Hållbarhetstänk kommer att prägla Skyttelns nya förskola. Förskolan uppförs i enlighet med Byggvarubedömningens direktiv avseende giftfria material och där certifieringen Miljöbyggnad silver bland annat innebär att en solcellsanläggning placeras på taket för verksamhetens elförsörjning. 

Kontrakt med entreprenör undertecknades i början av hösten 2023 och byggstart skedde i slutet av oktober samma år. Byggarbeten beräknas pågå i cirka 18 månader och förskolan planeras kunna stå klar för inflyttning av verksamhet till hösten 2025.

Byggnaden har ritats av Sweco arkitekter medan utemiljön har skapats av PE-projekt & arkitektur.

Läs senaste nyheten om bygget av Skyttelns förskola:

Skolfastigheter bereder marken för Skyttelns förskola

(publicerad 8 mars 2024)

Map Data
Map data ©2020 Google
Map DataMap data ©2020 Google
Map data ©2020 Google
This page can't load Google Maps correctly.
Do you own this website?