Danmarks förskola med lekplats

Kontaktpersoner

Om fastigheten

Adress:
Danmark 61, 755 98 Uppsala
Hemsida:
https://danmarksforskola.uppsala.se
Skolform:
Förskola
Byggår:
2015
Lokalarea m²:
697

Förskolans energiförsörjning sker via solcellspaneler som är monterade på byggnadens tak.