Kontaktpersoner

Om fastigheten

Adress:
Gåvstavägen 15, 755 96 Uppsala
Hemsida:
https://gavstaforskola.uppsala.se
Skolform:
Förskola
Byggår:
1977
Lokalarea m²:
892