Gåvsta Förskolas skolgård och modulbyggnad

Kontaktpersoner

Om fastigheten

Adress:
Gåvstavägen 15, 755 96 Uppsala
Hemsida:
https://gavstaforskola.uppsala.se
Skolform:
Förskola
Byggår:
Moduler från 2023 (ursprunglig förskola byggd 1977)
Lokalarea m²:
1251 (892 för ursprunglig förskola)