Grindstugans Förskola överblick av fastigheten och skolgården

Kontaktpersoner

Om fastigheten

Adress:
Soldathemsvägen 19, 752 37 Uppsala
Hemsida:
https://grindstugansforskola.uppsala.se
Skolform:
Förskola
Byggår:
2019
Lokalarea m²:
984
Certifieringar:
Förskolan är certifierad enligt Miljöbyggnad*

Förskolans energiförsörjning sker via solcellspaneler som är monterade på byggnadens tak.

*Miljöbyggnad är Sveriges ledande miljöcertifiering, vilken syftar till att skapa hållbara och hälsosamma byggnader samt bra miljöer att leva, arbeta och leka i, för både barn och vuxna. Läs mer om Miljöbyggnad på Sweden Green Building Council's hemsida; www.sgbc.se