Överblick av byggnaden Lindbackens Förskola

Kontaktpersoner

Om fastigheten

Adress:
Utgårdsvägen 30, 754 71 Uppsala
Hemsida:
https://lindbackensforskola.uppsala.se/
Skolform:
Förskola
Byggår:
2022
Certifieringar:
Preliminärt certifierad enligt Miljöbyggnad*

Byggnadens stomme består av massivträ för att minska koldioxidutsläppen och förskolans uppvärmning samt varmvattenproduktion sker med hjälp av biobränsle. Byggnad och utemiljö är konstruerade med giftfria material och förskolans tak är utrustad med solenergianläggning för elförsörjning.

*Miljöbyggnad är Sveriges ledande miljöcertifiering, vilken syftar till att skapa hållbara och hälsosamma byggnader samt bra miljöer att leva, arbeta och leka i, för både barn och vuxna. Läs mer om Miljöbyggnad på Sweden Green Building Council's hemsida; www.sgbc.se