Lövstalöts förskolas byggnad och skolgård.

Kontaktpersoner

Om fastigheten

Adress:
Tårpilsvägen 27, 753 50 Uppsala
Hemsida:
https://lovstalotsforskola.uppsala.se/?hide-cookie-alert=Stäng
Skolform:
Förskola
Byggår:
2022
Certifieringar:
Preliminärt certifierad enligt Miljöbyggnad*


Förskolans energiförsörjning sker via solcellspaneler som är monterade på byggnadens tak.

*Miljöbyggnad är Sveriges ledande miljöcertifiering, vilken syftar till att skapa hållbara och hälsosamma byggnader samt bra miljöer att leva, arbeta och leka i, för både barn och vuxna. Läs mer om Miljöbyggnad på Sweden Green Building Council's hemsida; www.sgbc.se