Parkering med bilar framför Österledens förskola

Kontaktpersoner

Om fastigheten

Adress:
Greta Arwidssons väg 139, 754 43 Uppsala
Hemsida:
https://osterledensforskola.uppsala.se/
Skolform:
Förskola
Byggår:
2023
Lokalarea m²:
1609
Kapacitet:
144 förskolebarn
Certifieringar:
Preliminärt certifierad enligt Miljöbyggnad*

Österledens förskola är byggd med hållbarhet i fokus. Giftfria material har använts i konstruktionen av förskolans utemiljö och energiförsörjning sker via solcellspaneler som är monterade på byggnadens tak. Läs mer om projektet att bygga Österledens förskola.

*Miljöbyggnad är Sveriges ledande miljöcertifiering, vilken syftar till att skapa hållbara och hälsosamma byggnader samt bra miljöer att leva, arbeta och leka i, för både barn och vuxna. Läs mer om Miljöbyggnad på Sweden Green Building Council's hemsida; www.sgbc.se