Överblick av Rosendals förskola

Kontaktpersoner

Om fastigheten

Adress:
Brandmästargatan 6, 752 54 Uppsala
Hemsida:
https://rosendalsforskola.uppsala.se/
Skolform:
Förskola
Byggår:
2023
Lokalarea m²:
1760
Kapacitet:
144 förskolebarn
Certifieringar:
Preliminärt certifierad enligt Miljöbyggnad*

Rosendals förskola är byggd med hållbarhet i fokus. Giftfria material har använts i konstruktionen av förskolans utemiljö och energiförsörjning sker via solcellspaneler som är monterade på byggnadens tak.

*Miljöbyggnad är Sveriges ledande miljöcertifiering, vilken syftar till att skapa hållbara och hälsosamma byggnader samt bra miljöer att leva, arbeta och leka i, för både barn och vuxna. Läs mer om Miljöbyggnad på Sweden Green Building Council's hemsida; www.sgbc.se