Kontaktpersoner

Om fastigheten

Adress:
Kvickstensvägen 1, 752 44 Uppsala
Hemsida:
https://silikatetsforskola.uppsala.se
Skolform:
Förskola
Byggår:
1979
Lokalarea m²:
684