Bild på Ramsta Skola

Kontaktpersoner

Om fastigheten

Adress:
Ramstalund, 755 91 Uppsala
Hemsida:
https://ramstaskola.uppsala.se
Skolform:
Grundskola
Byggår:
1989
Lokalarea m²:
3747