Bild på Stackens Resursenhet

Kontaktpersoner

Om fastigheten

Adress:
Stackmästarvägen 1, 756 47 Uppsala
Hemsida:
https://stacken.uppsala.se
Skolform:
Grundskola
Byggår:
1970
Lokalarea m²:
157